STOKKE, B.; REINSBORG, T.; DAHL, E.; KAMSVÅG, C.; VIKAN, J.; RUDOLFSEN, G.; SOLBAKKEN, K.; STØRKERSEN, ØYSTEIN. Fugler i Norge 2001 – Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica, v. 29, p. 4-45, 1 jan. 2006.