ØSTBYE, E.; SÅTVEDT, O. Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre. Ornis Norvegica, v. 31, p. 123-125, 1 jan. 2008.