OLSEN, T. A.; BUNES, V.; EGELAND, ØIVIND; GULLBERG, A.; MJØLSNES, K.; TVEIT, B. O. Sjeldne fugler i Norge i 2008 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Ornis Norvegica, v. 33, p. 4-48, 1 jan. 2010.