Bunes, V., & Solbakken, K. A. (2004). Sjeldne fugler i Norge i 2002 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Ornis Norvegica, 27, 4-47. https://doi.org/10.15845/on.v27i0.204