Heggland, A. (2004). Karakteristika ved to territorier for hvitryggspett Dendrocopos leucotos i Telemark. Ornis Norvegica, 27, 80-85. https://doi.org/10.15845/on.v27i0.198