Stenberg, I. (2004). Bestandsestimat og utbreiing av kvitryggspett Dendrocopos leucotos i Noreg. Ornis Norvegica, 27, 94-105. https://doi.org/10.15845/on.v27i0.196