Hafstad, I., Stokke, B. G., Vikan, J. R., Rutila, J., Røskaft, E., & Moksnes, A. (2005). Within-year nest reuse in open-nesting, solitary breeding passerines. Ornis Norvegica, 28, 58-61. https://doi.org/10.15845/on.v28i0.190