Størkersen, Øystein, Husby, M., Rudolfsen, G., & Reinsborg, T. (2005). Fugler i Norge 2000 - Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica, 28, 68-117. https://doi.org/10.15845/on.v28i0.189