Stokke, B., Reinsborg, T., Dahl, E., Kamsvåg, C., Vikan, J., Rudolfsen, G., Solbakken, K., & Størkersen, Øystein. (2006). Fugler i Norge 2001 – Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica, 29, 4-45. https://doi.org/10.15845/on.v29i0.187