Østbye, E., & Såtvedt, O. (2008). Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre. Ornis Norvegica, 31, 123-125. https://doi.org/10.15845/on.v31i0.170