Olsen, T. A., Bunes, V., Egeland, Øivind, Gullberg, A., Mjølsnes, K., & Tveit, B. O. (2010). Sjeldne fugler i Norge i 2008 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Ornis Norvegica, 33, 4-48. https://doi.org/10.15845/on.v33i0.148