(1)
Bunes, V.; Solbakken, K. A. Sjeldne Fugler I Norge I 2002 - Rapport Fra Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF). ON 2004, 27, 4-47.