(1)
Stenberg, I. Bestandsestimat Og Utbreiing Av Kvitryggspett Dendrocopos Leucotos I Noreg. ON 2004, 27, 94-105.