(1)
Olsen, T. A.; Bunes, V.; Egeland, Øivind; Gullberg, A.; Mjølsnes, K.; Tveit, B. O. Sjeldne Fugler I Norge I 2008 - Rapport Fra Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF). ON 2010, 33, 4-48.