[1]
Heggland, A. 2004. Karakteristika ved to territorier for hvitryggspett Dendrocopos leucotos i Telemark. Ornis Norvegica. 27, (Jan. 2004), 80-85. DOI:https://doi.org/10.15845/on.v27i0.198.