[1]
Stenberg, I. 2004. Bestandsestimat og utbreiing av kvitryggspett Dendrocopos leucotos i Noreg. Ornis Norvegica. 27, (Jan. 2004), 94-105. DOI:https://doi.org/10.15845/on.v27i0.196.