[1]
Størkersen, Øystein, Husby, M., Rudolfsen, G. and Reinsborg, T. 2005. Fugler i Norge 2000 - Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica. 28, (Jan. 2005), 68-117. DOI:https://doi.org/10.15845/on.v28i0.189.