[1]
Stokke, B.G. et al. 2006. Fugler i Norge 2001 – Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica. 29, (Jan. 2006), 4–45. DOI:https://doi.org/10.15845/on.v29i0.187.