[1]
Reinsborg, T., Stokke, B.G., Dahl, E., Kamsvåg, C., Rudolfsen, G. and Størkersen, Øystein 2007. Fugler i Norge i 2002- Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica. 30, (Jan. 2007), 21-63. DOI:https://doi.org/10.15845/on.v30i0.179.