[1]
Reinsborg, T., Dahl, E., Kamsvåg, C., Rudolfsen, G., Shimmings, P. and Størkersen, Øystein 2008. Fugler i Norge 2003 – Rapport fras Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Ornis Norvegica. 31, (Jan. 2008), 4-47. DOI:https://doi.org/10.15845/on.v31i0.175.