[1]
Østbye, E. and Såtvedt, O. 2008. Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre. Ornis Norvegica. 31, (Jan. 2008), 123-125. DOI:https://doi.org/10.15845/on.v31i0.170.