[1]
Olsen, T.A., Bunes, V., Egeland, Øivind, Gullberg, A., Mjølsnes, K. and Tveit, B.O. 2010. Sjeldne fugler i Norge i 2008 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Ornis Norvegica. 33, (Jan. 2010), 4-48. DOI:https://doi.org/10.15845/on.v33i0.148.