1.
Steinnes GS, Longva KP. Praksisrettleiing i møte med sårbare studentar. NORDVEI [Internett]. 25. april 2024 [sitert 15. juli 2024];9(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3969