1.
Dyrstad DN, Folkvord SE, Mykkeltveit IH, Risa CF, Lyngset JF, Mordt P, Vogler FM, Gjesdal K. Verdien av et blended learning veiledningskurs på et masternivå: Praksisveiledernes erfaringer. NORDVEI [Internett]. 5. mars 2024 [sitert 21. april 2024];9(1):1-15. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3968