1.
Worum KS, Hansen IM, Olsen R. Omvendt undervisning som talesjanger i veilederutdanningen: Studenters perspektiv på forhold som har betydning for læreprosesser. NORDVEI [Internett]. 15. november 2022 [sitert 20. juni 2024];7(1):1-16. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3792