1.
Sletteland NV, Røykenes K, Hunskår I, Lund H. Synkron videobasert praksisveiledning i profesjonsutdanning: en scoping oversiktsstudie. NORDVEI [Internett]. 28. juni 2022 [sitert 26. september 2022];7(1):1-17. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3646