1.
Tveiten S, Røkholt G. Å være veileder i «praksisvinden» – utfordringer og didaktiske implikasjoner for praksisveilederutdanningen. NORDVEI [Internett]. 1. mars 2023 [sitert 12. juni 2024];8(1):1-16. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3498