1.
Hvalby M, Thortveit J. «Det er en fremmed tanke å skulle ha studentene for seg selv»: Om veilederteam i lærerutdanningens praksisstudium. NORDVEI [Internett]. 31. mars 2022 [sitert 7. februar 2023];7(1):1-14. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3465