1.
Skagen K. To mestere og autoriteter om dialog i profesjonsveiledning. NORDVEI [Internett]. 7. januar 2022 [sitert 7. februar 2023];7(1):1-12. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3417