1.
Sætra MKR, Melby KL, Safari MC, Bachke C-C. «Vi gjorde hverandre gode, men det dabbet av og stoppet opp»: Vernepleierstudenters erfaringer med loggskriving og gruppeveiledning. NORDVEI [Internett]. 1. april 2022 [sitert 5. mars 2024];7(1):1-15. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3413