1.
Mathiesen IH. «Da går jeg hjem og googler det i stedet»: Improvisasjon og medskaping i møter mellom elever og rådgivere. NORDVEI [Internett]. 15. mars 2022 [sitert 5. mars 2024];7(1):1-14. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3361