1.
Olsen R. Flerstemmighet i veiledningssamtaler?. NTVP [Internett]. 5feb.2021 [sitert 28okt.2021];6(1). Available from: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3070