1.
Worum KS, Bjørndal CRP. Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning . NORDVEI [Internett]. 13. desember 2018 [sitert 29. mai 2024];3(1):1-17. Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/1578