Wennergren, Ann-Christine, Jaana Nehez, Caroline Nagy, Henrietta C. Godolakis, Linda Nilsson, og Frida Wirén. «Trepartssamtal Med Digitala Observationsunderlag – En framgångsfaktor för lärarstudenters Deltagande Och Resonemang». Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 8, no. 1 (mars 31, 2023): 1–15. åpnet desember 11, 2023. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3703.