Sletteland, Nina Vahl, Kari Røykenes, Irene Hunskår, og Hans Lund. «Synkron Videobasert Praksisveiledning I Profesjonsutdanning: En Scoping Oversiktsstudie». Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 7, no. 1 (juni 28, 2022): 1–17. åpnet september 26, 2022. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3646.