Tveiten, Sidsel, og Gro Røkholt. «Å være Veileder I ‘praksisvinden’ – Utfordringer Og Didaktiske Implikasjoner for Praksisveilederutdanningen». Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 8, no. 1 (mars 1, 2023): 1–16. åpnet juli 18, 2024. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3498.