Hvalby, Mette, og Jorunn Thortveit. «‘Det Er En Fremmed Tanke å Skulle Ha Studentene for Seg selv’: Om Veilederteam i lærerutdanningens Praksisstudium». Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 7, no. 1 (mars 31, 2022): 1–14. åpnet september 21, 2023. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3465.