Sætra, Mette Kristin Ragnhildstveit, Kristian Leonard Melby, Mugula Chris Safari, og Carl-Christian Bachke. «‘Vi Gjorde Hverandre Gode, Men Det Dabbet Av Og Stoppet opp’: Vernepleierstudenters Erfaringer Med Loggskriving Og Gruppeveiledning». Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 7, no. 1 (april 1, 2022): 1–15. åpnet desember 11, 2023. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3413.