Mathiesen, Ida Holth. «‘Da går Jeg Hjem Og Googler Det I stedet’: Improvisasjon Og Medskaping I møter Mellom Elever Og rådgivere». Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 7, no. 1 (mars 15, 2022): 1–14. åpnet september 21, 2023. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3361.