Ulvik, Marit, Ingrid Helleve, og Kari Smith. Inngangen Til Læreryrket Og Behov for Støtte - Narrativer Fra Ulike Nasjonale Og Lokale Kontekster. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 6, no. 1 (oktober 15, 2021). åpnet desember 8, 2021. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3316.