Olsen, Rigmor. Flerstemmighet I Veiledningssamtaler?. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 6, no. 1 (februar 5, 2021). ├ąpnet oktober 28, 2021. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/3070.