Worum, Kirsten S., og Cato R. P. Bjørndal. «Studenters Oppfatninger Av God Og dårlig Praksisveiledning I barnehagelærerutdanning ». Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 3, no. 1 (desember 13, 2018): 1–17. åpnet november 29, 2023. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/1578.