Worum, Kirsten, og Cato Bjørndal. Studenters Oppfatninger Av God Og Dårlig Praksisveiledning I Barnehagelærerutdanning . Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 3, no. 1 (desember 13, 2018): 1-17. åpnet oktober 19, 2021. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/1578.