Paulsen, Mårten, og Anne-Marie Aubert. Variations Among Students’ Experiences of Learning to Counsel. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 4, no. 1 (november 26, 2019): 35–49. åpnet august 9, 2020. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/1497.