Lejonberg, Eli. «Hvordan Påvirker Veilederutdanningene Utøvelse Av Veilederrollen? En Analyse Av Forventninger Uttrykt I Styringsdokumenter, Forskning Og Faglitteratu»r. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 4, no. 1 (november 26, 2019): 1–16. åpnet august 12, 2020. https://boap.uib.no/index.php/nordvei/article/view/1383.