Dyrstad, D. N., S. E. Folkvord, I. H. Mykkeltveit, C. F. Risa, J. F. Lyngset, P. Mordt, F. M. Vogler, og K. Gjesdal. «Verdien Av Et Blended Learning Veiledningskurs På Et masternivå: Praksisveiledernes Erfaringer». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, bd. 9, nr. 1, mars 2024, s. 1-15, doi:10.15845/ntvp.v9i1.3968.