Worum, K. S., I. M. Hansen, og R. Olsen. «Omvendt Undervisning Som Talesjanger I Veilederutdanningen: Studenters Perspektiv På Forhold Som Har Betydning for læreprosesser». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, bd. 7, nr. 1, november 2022, s. 1-16, doi:10.15845/ntvp.v7i1.3792.