Wennergren, A.-C., J. Nehez, C. Nagy, H. C. Godolakis, L. Nilsson, og F. Wirén. «Trepartssamtal Med Digitala Observationsunderlag – En framgångsfaktor för lärarstudenters Deltagande Och Resonemang». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, bd. 8, nr. 1, mars 2023, s. 1-15, doi:10.15845/ntvp.v8i1.3703.