Sletteland, N. V., K. Røykenes, I. Hunskår, og H. Lund. «Synkron Videobasert Praksisveiledning I Profesjonsutdanning: En Scoping Oversiktsstudie». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, bd. 7, nr. 1, juni 2022, s. 1-17, doi:10.15845/ntvp.v7i1.3646.