Tveiten, S., og G. Røkholt. «Å være Veileder I ‘praksisvinden’ – Utfordringer Og Didaktiske Implikasjoner for Praksisveilederutdanningen». Nordisk Tidsskrift I Veiledningspedagogikk, bd. 8, nr. 1, mars 2023, s. 1-16, doi:10.15845/ntvp.v8i1.3498.